Иновационен лагер „Учебна компания“ за създаване на идеи за стартиране на собствен бизнес
UA independence day in Sofia

Автор: JA Bulgaria

06/02/2023

Иновационният лагер се реализира в рамките на проект UPLIFT Youth, който в България обединява усилията на UNICEF и JA Bulgaria в осигуряването на подкрепа подкрепа към младежи за намиране на добри бъдещи възможности чрез изграждане на предприемаческото им мислене. Специален фокус е поставен върху включването на младежи в риск от социално изключване, както и от уязвими групи и младежи-бежанци, включително украински, на които да бъде оказана подкрепа в развитието им в общностите, в които те се намират в момента. 

 

Целта на събитието е да повиши уменията на участниците да работят по създаване на бизнес идеи и да планират тяхното реализиране. Домакини на формата са Интеграционен център „Украински кошер“ и JA Bulgaria, които канят ученици от гр. София да се присъединят към формата.  

 

Какво представлява иновационният лагер: 

  • Иновационният лагер образователен формат, разработен от Джуниър Ачийвмънт, който развива предприемаческите нагласи на младите хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат рискове. 
  • Това се случва интерактивна среда, използвайки подхода на учене чрезю правене. 
  • Участниците изследват многото нови възможности, които предлага съвременният свят, особено в сферите на науката и технологиите. 
  • Иновационният лагер е интензивен уъркшоп за генериране на идеи, по време на който учениците се събират, за да мислят върху конкретно предизвикателство (казус) и да предложат идеи за успешното му решаване. 
  • Учениците работят в екипи и трябва да предложат решение в рамките на лимитирано време, като боравят с информация (чрез достъп до Интернет), компютърни ресурси и/или получават подкрепа от ментори в различни етапи от работата си по предизвикателството. 

 

Начин на провеждане: 

  • Присъствено, в JA Startup Hambar, бул. Александър Дондуков 54Б, гр. София 1000 

 

Език на провеждане: 

  • български, украински

Кой може да участва: 

  • младежи от „Украински кошер“ на възраст между 12 и 16 години;
  • ученици от формалното образование на възраст между 12 и 16 години;
  • Учениците ще бъдат разделени в екипи от по 6 човека и ще работят съвместно по поставената в лагера задача. 

 

Как да се включа: 

За да се включите е необходимо да сте измежду първите 40 младежи, подали регистрационен формуляр и съгласие за фото- и видеозаснемане. 

Срок за регистрация: 09.02. 2023 г., до 10:00 ч.

На всички участници в Иновационния лагер ще бъде издаден сертификат. Има предвидени и награди! 

 

Очакваме ви! 

 

Повече информация за програмата на събитието, можете да намерите тук.

Вижте още / дивіться ще…

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.